Gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u de beste winkelervaring te bieden. Deze omvatten cookies die nodig zijn voor de werking van de site, evenals optionele cookies om onze website te optimaliseren en om statistieken te genereren. Optionele cookies worden alleen geplaatst na uw uitdrukkelijke toestemming. U vindt alle belangrijke informatie in ons privacybeleid en afdruk. De website kan ook zonder toestemming worden gebruikt.

Instellingen
Een aanloop naar de lente:
-20% extra korting op alles!
Vouchercode gekopieerd! Je kunt hem nu verzilveren in je winkelwagen.
Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

 1. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Styleboom Textilhandels GmbH & Co. KG, Am Kapellhof 22, 47608 Geldern, Deutschland, Tel.: +49 (0)2831 / 9131 777, Fax: +49 (0)2831 / 9131 999, E-Mail: info@77onlineshop.eu) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

  U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  Algemene aanwijzingen

  1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.

  2. Indien mogelijk zijn goederen gefrankeerd te retourneren

  3. Houd er rekening mee dat de voorgaande leden 1 en 2 van deze algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

 2. Modelformulier voor herroeping

  Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vul dit formulier in en stuur het ons terug.

  Aan
  Styleboom Textilhandels GmbH & Co. KG
  Am Kapellhof 22
  47608 Geldern
  Deutschland
  Fax: +49 (0)2831 / 9131 777
  E-Mail: info@77store.com

  Hiermee heroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst voor de aankoop van volgende goederen (*)
  _______________________________________________________
  _______________________________________________________

  Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) ________________

  _______________________________________________________
  Naam van de gebruiker(s)

  ________________________________________________________
  Adres van de gebruiker(s)

  ________________________________________________________
  Handtekening van de gebruiker(s) (alleen bij kennisgeving op papier)

  _________________________
  Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Sluiten
Uw winkelwagen is leeg!